Produkten har blivit tillagd i varukorgen

 

Trädgårdsskötsel och Beskärning - med Rutavdrag för privatpersoner


Vi beskär häckar, prydnadsbuskar och fruktträd hela året beroende på växtslag och typ av beskärning. 
När det gäller större prydnadsträd som bör gallras eller tas bort förmedlar vi kontakt med arborist. 

Trädgårdsskötsel är t.ex: vår- och höstrensning av rabatter, krattning, rensning av ogräs, kantskärning,
gräsklippning, höstgrävning av kompost mm

Beskärning&skötsel: 550kr/timme inkl. moms med Rutavdrag 275kr/tim (50% av timpriset)

Grundavgift:  200kr/besökstillfälle på tjänsterna skötsel, plantering och beskärning. 
Det inkluderar fullt utrustat arbetsfordon och framkörning inom Hudiksvall.
Normalt redskapsslitage samt normalt förekommande förbrukningsartiklar för skötselarbete.
Grundavgiften är ej avdragsgill för Rut/Husarbete.

Kostnad för milersättning utanför Hudiksvall är 30kr/mil, ev. maskiner och tippningsersättning kan tillkomma,se vidare sidan för trädgårdsskötsel/beskärning. 
Om det är mer än 30 minuters resväg debiterar vi restid med 275kr/tim. 

Tippavgift: 500kr/tipptillfälle inkl. moms exkl arbetstid om du vill att vi tar med en släpvagn och fraktar bort ditt trädgårdsavfall till Ulvbergets återvinningscentral. 
Milersättning: 30kr/mil inkl. moms mer än 1mil utanför Hudiksvall 

Minsta debitering för all trädgårdsskötsel och beskärning är 1 timme -efter första timmen debiterar vi hel- och halvtimmar.  

Vi garanterar att våra uppdrag utförs på ett professionellt sätt. 

Debiteringsgrundande tid påbörjas när personal anländer till kunden och avslutas när personal lämnar adressen. 
Förberedelser och Efterarbeten såsom lastning av växter, redskap, material mm samt lämning av avfall från 
uppdraget räknas även det in som arbetstid och debiteras följdaktligen. 
 

Trädgårdsskötsel och beskärning är avdragsgillt för Rut.
Nyanläggning och rådgivning gäller ej för Rut-avdrag. 

Se vidare info på Skatteverket.se

Du som kund är själv ansvarig för att förvissa om dig om gällande skatteregler.

Vid utförande av Rut-arbete fakturerar vi enligt Skatteverkets regler vilket innebär att den del som är
Rut-arbete endast faktureras med halva beloppet, varefter vi när kunden betalt sin del av fakturan
sedan erhåller ersättning från Skatteverket på resterande del.
Om vi nekas ersättning från Skatteverket för vårt utförda arbete är kunden, oavsett anledning härtill,
skyldig att ersätta Gröna Systrar AB för komplett fordran för det utförda arbetet. 

 

          

Övrigt
Drift & produktion: Wikinggruppen