Piotr Zelazny

Piotr Zelazny

Piotr är trädgårdsingenjören som njuter av att sitta i ett fruktträd och känna vibrationerna från sin motorsåg. Med sin gedigna erfarenhet inom beskärning kan Piotr skickligt förvandla vilken trädgård som helst, till något vackert med resultat som överraskar. Som trädgårdsingenjör, utbildad vid universitet i Krakow, Polen har denne entusiasmerande medarbetare också värdefull kompetens inom jordmån, frukt- och grönsaksproduktion, markanläggning samt skogsbruk. Även om Piotrs huvudgren mestadels är beskärning av bärbuskar och fruktträd så har han även motorsågskort A och B.

Hos Gröna Systrar har Piotr varit säsongsanställd sedan 2015, men då verksamheten expanderar är han sedan 2021, till sin stora glädje, åretruntanställd. Tillsammans med kollegan Signe ansvarar han för företagets nyanläggning av trädgårdar alla beskärningskunder samt maskin- & verktygsvård.

Piotr Zelazny