Hudik Hus huvudkontor

1 jan, 2020

Vi fick uppdraget att planera utemiljön vid Hudik hus huvudkontor i Hudiksvall. Vi valde naturinspirerade planteringar med torktåliga perenner och prydnadsgräs, bergskörsbär med vårblomning och sprakande höstfärger. Marktäckande flocknävor. Anläggning utförd i samarbete med Anders på Hudik hus och med stenläggning av grymme Jared Wiberg på Svedja Gräv och Schakt.