Privat trädgård, Hudiksvall

21 jan, 2019

Ett relativt nybyggt hus skulle efter kort tid byta ägare. Trädgården bestod då av helt vanlig villatomt med gräsmatta och en rak rabatt efter husgrunden, ett fyrkantigt trädäck och inte så mycket mer. Här fick vi fria händer att skapa en spännande och lustfylld utemiljö där inga raka linjer finns. Skogen i tomtens bakkant fick bli en del av utemiljön så där smögs planteringar in med vildare karaktär tillsammans med kastanjestaket och rugosarosor. Spaljéer för klätterväxter skärmar av för insyn vid uteplatserna. Markarbeten i samarbete med PP Mark & Bygg i Forsa.