TJÄNSTER/IDÉSKISS

Vi ritar din drömträdgård!

Med en idéskiss får du en stadig grund till trädgårdens form och funktion som du sedan kan jobba vidare efter i din egen takt. Grundplanen hjälper dig få en helhet och är ett bra stöd att hålla sig till under arbetets gång.

Ofta ger en bra grundplan stora samordningsvinster vid t.ex nybyggnation av bostadshus då grävmaskiner redan finns på plats i ett tidigt skede. Många upplever också att det är skönt att ha en målbild att jobba mot och få hjälp med idéer och växtval. Trädgårdsformgivningen startas upp med en konsultation, ca 2 timmar på fastigheten. Vi går igenom era önskemål och behov, dokumenterar platsens förutsättningar samt tar hänsyn till husets stil, läge och jordmån för att kunna göra kloka och hållbara förslag i ett första utkast. De flesta uppstartsbesök görs under hösten så vi kan arbeta tillsammans under vintern och sedan ha ett färdig förslag i april!

Under arbetets gång håller vi kontakt via mail eller telefon för att stämma av löpande frågor. Därefter träffas vi en gång för avstämning av idéer, val av material och växter. Sedan görs förslaget klart på en A3 och överlämnas med en genomgång. Även inspirationsbilder och en växtförteckning med karaktärsväxter ingår när du bokar en idéskiss hos oss.

Pris från 15000kr för privatpersoner beroende på uppdragets omfattning och tomtens storlek.
För företag och BRF:er lämnas separat offert efter ett första möte.

Önskar du bara ett växtförslag eller planteringsplan till en redan befintlig planteringsyta? Se vidare info under Hembesök.
Observera att nyanläggning av trädgård och nyplantering av växter EJ gäller för Rutavdrag. Se skatteverket.se för mera info.

Boka idéskiss här