TJÄNSTER/IDÉSKISS

Vi hjälper dig från start till mål!

Med en idéskiss får du en stadig grund till trädgårdens form och funktion som du sedan kan jobba vidare efter i din egen takt. Eller vill du kanske önskar du göra om hela trädgården samtidigt? Grundplanen hjälper dig få en helhet och är ett bra stöd att hålla sig till under arbetets gång.

Ofta ger en bra grundplan stora samordningsvinster vid t.ex nybyggnation av villor då maskiner redan finns på plats. Många upplever också att det är skönt att ha en målbild att jobba mot när man ska börja med sin trädgård och få ta det i etapper. Trädgårdsformgivningen startas upp med en konsultation, ca 2 timmar på plats hemma hos dig. Vi går igenom era önskemål och behov, dokumenterar platsens förutsättningar samt tar hänsyn till husets stil, läge och jordmån för att kunna göra fina och hållbara förslag i ett första utkast. De flesta uppstartsbesök görs under hösten så vi kan arbeta tillsammans under vintern med idéskissen och ha ett färdig förslag i april!

Under arbetets gång håller vi kontakt via mail eller telefon för att stämma av löpande frågor. Därefter träffas vi en gång för avstämning av idéer, val av material och växter. Sedan görs förslaget klart på en A3 och överlämnas med en genomgång. Även inspirationsbilder och en växtförteckning med karaktärsväxter ingår när du bokar en idéskiss hos oss.

Pris från 15000kr beroende på uppdragets omfattning.
För företag och BRF:er lämnas offert.

Önskar du bara ett växtförslag eller planteringsplan till en redan befintlig planteringsyta? Timpris 995kr. Observera att nyanläggning av trädgård och plantering av växter EJ
gäller för Rutavdrag. Se skatteverket.se för mera info.

Boka idéskiss här